Stromingsmassage

Oorsprong

Stromingsmassage was oorspronkelijk Presselmassage, naar de naam van de grondlegger Dr. Simeon Pressel. Hij heeft zijn massage in vele jaren van dagelijks werk tot een instrument voor diagnose, om te genezen en voor de preventieve behandeling ontwikkeld. Zijn inspiratiebron was de antroposofie van Rudolf Steiner.
Dr. Gretl Stritzel opteerde om de naam te veranderen,.
De naam Pressel kan tot verkeerde voorstellingen voeren (pressende grepen of Press–druk), wat niet correct is.

De stromingsmassage die mij werd aangeleerd door Roberto Pircali omvat drie verschillende impulsen :
Presselmassage werkt met pulsatie, van periferie naar binnen, werkt op vuur en aarde. De sfeer van de wil die overeenkomt met een diepe slaap. Het ritme van deze vorm is het ritme van de hartslag, deze heeft invloed op de bloedsomloop. Je komt in contact met het diepste weefsel en brengt daardoor bewustzijn in het lichaam.
Ritmische massage (Dr.Hauschka) werkt van het centrum naar buiten toe, werkt op water en lucht, heeft een uitwerking op het zenuw-zintuigstelsel.
Het ritme van deze vorm is het ritme van de ademhaling.
De Meridiaantherapie van Christel Heideman.

Antroposofie is een manier om het menselijk wezen te begrijpen. Het biedt aan mensen van deze tijd de mogelijkheid tot verruiming van de inzichten over zichzelf en over de wereld. Een antroposofisch wereldbeeld gaat uit van het drieledig mensbeeld: lichaam, ziel en geest, zo vind je in de massage tevens drie polen, onderlichaam (stofwisseling), bovenlichaam (zenuw-zintuigstelsel) en het midden (hart en longen).

Het is een wetenschap die zich ten doel stelt, de samenhang tussen mens en kosmos aan te tonen. Een heel belangrijk aspect voor deze massage is de visie van de planeten-krachten, die in wezenlijke elementen in natuur en mens, als een kosmische zevenheid hun uitwerking vinden. De verschillende stemmingen van de planeten kan men in de massage laten vloeien.
Dr. Bernard Lievegoed schreef hierover een heel interessant boek : ‘Planetenkrachten en levensprocessen’

Het menselijk lichaam is een offer van de natuur, van de 3 lagere levens.
De struktuur van de mineralen vinden we terug in ons fysieke lichaam.
De plantenwereld brengt stroming in ons lichaam.
Dit is ons levenslichaam of etherisch lichaam, de architect van het fysieke lichaam.
Water, het vloeibare, symbool van het leven.
Ons astraal lichaam of gevoels-& waarnemingslichaam, is de drager van de wetten, brengt ons weer in de juiste vorm.
Dit brengt ons bij de dierenwereld. Zij hebben een holte, extra dimensie, iets met een gevoel heeft een binnenkant. Instinct, emoties, beweging, geluid maken, autonomie, gevoel, wil, psyche, zintuigen.
Enkel de mens heeft het ‘Ik’, het denken, het zelfbewustzijn. Alleen de mens zegt ‘Ik ben’.

De mens heeft een intieme verbinding met de ‘lichamelijkheid’ van de aarde (mineralen, planten, dieren) We vinden gelijkaardige processen in beider ‘lichamelijkheden’ en daarom is het ook belangrijk dat wij ons verantwoordelijk opstellen tegenover de natuur en al haar aspecten.

Voor diegenen die meer willen weten over de ingewikkelde structuur van het menselijk organisme, zowel in fysiek opzicht als naar zijn psychisch-geestelijk aspect, raad ik dit boek aan: ‘Het lichaam als instrument van de ziel’ van Walther Bühler.
Hierin laat de schrijver de samenhang zien van het fysieke lichaam met het ziele- leven in denken, voelen en willen.

Antroposofie biedt de mogelijkheid om je leven te verdiepen door een innerlijke scholingsweg. Ze nodigt je uit om met beide voeten op de grond, vorm te geven aan een spirituele levenshouding.

 

© 2014 - Leen Callens