MASSAGE EN ANTROPOSOFIE

Antroposofie is een manier om het menselijk wezen te begrijpen. Het biedt aan mensen van deze tijd de mogelijkheid tot verruiming van de inzichten over zichzelf en over de wereld. Een antroposofisch wereldbeeld gaat uit van het drieledig mensbeeld: lichaam, ziel en geest, zo vind je in de massage tevens drie polen, onderlichaam (stofwisseling), bovenlichaam (zenuw-zintuigstelsel) en het midden (hart en longen). In een gezond lichaam is er evenwicht tussen de afbrekende krachten van de bovenpool en de opbouwende krachten van de onderpool. In de bovenpool heerst het bewustzijn door het zenuwzintuigstelsel. In de onderpool werken de stofwisselings-ledemaatprocessen aan herstel en opbouw. Het ritmisch middengebied, hart-longsysteem zorgt voor evenwicht tussen deze beide polen. Verstoring van dit evenwicht komt meestal door overheersing van één van deze beide polen. Via de massage reduceer je, snoei je datgene waar te veel van is. Dit herstelt het dynamische evenwicht. Welke pool overheerst is vaak af te lezen aan het slaappatroon. Bij inslaapproblemen kun je zeggen dat iemand 'zijn hoofd niet kan afzetten'. Er zijn teveel bewustzijnskrachten. Dit kan door een bovenpoolmassage (bovenrug-armen-schouders-nek-hoofd) teruggedrongen worden. Bij doorslaapproblemen (vroegtijdig wakker worden) overheerst de onderpool, er is dan overdag teveel slaperigheid en chaos. Door de onderpool (benen-onderrug) te masseren wordt dit teruggedrongen. Massage brengt de ‘dialoog’ tussen boven en onder terug op gang, waardoor een nieuw, bewegelijk evenwicht ontstaat. Door evenwicht te brengen in het vitale ritme, brengen we ook een wederzijdse harmonie van geest en lichaam, hemel en aarde, het spirituele en de natuur. Het is een wetenschap die zich ten doel stelt, de samenhang tussen mens en kosmos aan te tonen. Een heel belangrijk aspect voor deze massage is de visie van de planeten-krachten, die in wezenlijke elementen in natuur en mens, als een kosmische zevenheid hun uitwerking vinden. De verschillende stemmingen van de planeten kan men in de massage laten vloeien.
Dr. Bernard Lievegoed schreef hierover een heel interessant boek : ‘Planetenkrachten en levensprocessen’ Het menselijk lichaam is een offer van de natuur, van de 3 lagere levens.
De struktuur van de mineralen vinden we terug in ons fysieke lichaam.
De plantenwereld brengt stroming in ons lichaam.
Dit is ons levenslichaam of etherisch lichaam, de architect van het fysieke lichaam.
Water, het vloeibare, symbool van het leven.
Ons astraal lichaam of gevoels-& waarnemingslichaam, is de drager van de wetten, brengt ons weer in de juiste vorm.
Dit brengt ons bij de dierenwereld. Zij hebben een holte, extra dimensie, iets met een gevoel heeft een binnenkant. Instinct, emoties, beweging, geluid maken, autonomie, gevoel, wil, psyche, zintuigen.
Enkel de mens heeft het ‘Ik’, het denken, het zelfbewustzijn. Alleen de mens zegt ‘Ik ben’. De mens heeft een intieme verbinding met de ‘lichamelijkheid’ van de aarde (mineralen, planten, dieren) We vinden gelijkaardige processen in beider ‘lichamelijkheden’ en daarom is het ook belangrijk dat wij ons verantwoordelijk opstellen tegenover de natuur en al haar aspecten. Voor diegenen die meer willen weten over de ingewikkelde structuur van het menselijk organisme, zowel in fysiek opzicht als naar zijn psychisch-geestelijk aspect, raad ik dit boek aan: ‘Het lichaam als instrument van de ziel’ van Walther Bühler.
Hierin laat de schrijver de samenhang zien van het fysieke lichaam met het ziele- leven in denken, voelen en willen. Antroposofie biedt de mogelijkheid om je leven te verdiepen door een innerlijke scholingsweg. Ze nodigt je uit om met beide voeten op de grond, vorm te geven aan een spirituele levenshouding.

Maak een afspraak

Terug naar het overzicht