REDUCERENDE MASSAGETHERAPIE

Volkier Bentinck (1912-2007), grondlegger van de Reducerende Massagetherapie, werd hiervoor geïnspireerd door Dr. Ita Wegman in Ascona (Zwitserland) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als antroposofisch fysiotherapeut en euritmietherapeut had hij een grote interesse voor de werking van de levenskrachten/vitaliteitskrachten en hoe die genezend kunnen werken.

Reducerende massagetherapie gaat uit van het oerritme, 4-1 hart-ademritme. Dit ritme, samen met de onderbrekingen, verrassingen en omkeringen in de massagestreken, werkt doorbrekend op de vastzittende gewoontes. Het is een vorm van snoeien ter bevordering van het bloeien.

De therapie is gebaseerd op de polaire processen in de mens. Hierbij is er de bovenpool (het denken, bewustzijn, licht en structuur) en de onderpool (het willen, duisternis, warmte en chaos). Het principe van de therapie is het 'te veel' opsporen dat in één van de polaire processen is ontstaan. Hierdoor raakt de mens uit balans. Vervolgens kan de overheersende pool teruggedrongen/gereduceerd worden, waardoor het evenwicht kan worden hersteld en het middengebied (het voelen) weer vrij is om ritmisch in en uit te ademen.

Deze processen werken respectievelijk in het zenuw- zintuigsysteem en het stofwisselings- ledematensysteem, met daartussen hart en longen bewegend in het ritmische systeem. Als deze in een harmonisch evenwicht werkzaam zijn dan betekent dat ‘gezondheid’.

Als de onderpool te sterk naar boven doorwerkt, dan zie je bijvoorbeeld in het hoofd chaotische gedachten en concentratie problemen ontstaan. Hierdoor verliest men het overzicht en komt steeds moeilijker tot handelen. Andere klachten kunnen zijn: vermoeidheid, hoofdpijn, te vroeg wakker worden of niet door kunnen slapen. Als de duistere onderpool krachten te sterk inwerken op de licht brengende bovenpool, kan dit een oorzaak van depressie zijn.

De therapie verloopt over 7 behandelingen gedurende 7 weken. Bij de eerste behandeling wordt aan de hand van een anamnese opgespoord welk probleem de persoon zou willen verhelpen. Bij elke nieuwe behandeling wordt er geëvalueerd welke pool vervolgens zal worden gemasseerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de ervaringen en belevingen van de persoon de dagen na de behandeling. Elke behandeling duurt ongeveer 20min.

“De ervaren tuinman weet precies wanneer hij de roos, die uitloopt om te bloeien, terug moet snoeien: een resolute ingreep die tot gevolg heeft dat de roos voller en rijker zal bloeien”.
Volkier Bentinck

Maak een afspraak

Terug naar het overzicht